كنفرانس گذشته

کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری

 

 

دريافت فايل PDFمقالات

 

اين كنفرانس در 7 آبان ماه 1394 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 280 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 179 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

 

 

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان